Pelet je visokokalorično biogorivo proizvedeno presovanjem strugotine i piljevina uz pomoć specijalizovanih presa.

Bukov pelet se dobija tehnološkim procesima mlevenja, sušenja i presovanja drveta. Kao sirovina za proizvodnju peleta koristi se drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina dobijena preradom drveta. Sagorevanjem peleta, ostaje od 0,5 do 1% pepela, kao nus proizvod. Za proizvodnju peleta najbolji su ostaci bukovog drveta.

Pelet je vrlo komforan eneregent koji ima brojne prednosti:

 • Ekonomski isplativo gorivo
 • Iskorišćenost do 98%
 • Odustvo štetnih gasova pri sagorevanju,
 • Energetska vrednost peleta je oko 18 000 MJ/t
 • Visoka energetska vrednost peleta je I proizvod male vlažnosti od 6% do 8%
 • Zato pelet ima sve veću upotrebu u domaćinstvima.

Pelet u procesu sagorevanja proizvodi mali procenat štetnih gasova koji izazivaju efekat sataklene bašte, kao što su ugljen-dikosid, sumpor, živa i dr. Analizama je utvrđeno da prilikom izgaranja peleta stvara se ista količina ugljen-dioksida koja je potrebna za rast drveta. Ako svedemo to na praktični nivo 2 kg drvenog peleta jednak je energetskom ekvivalentu od 1 l lož ulja, pri čemu 1 kg peleta daje 5 kilovat sati (kWh) toplotne enrgije.

Ekonomska prednost bukovog peleta, je u tome što ga možete koristiti kao tečno gorivo, odnosno iz spremnika izlazi određena količina peleta, te nije potrebno konstantno loženje, kao što je to slučaj sa ugljem i drvima, gde se loženje vrši na svakih par sati.

Ako bi upoređivali vrste goriva jedna tona bukovog peleta ekvivalentna je sa 500 litara lož ulja, 450 kilograma propan-butana, 600 m kubnih prirodnog gasa, 5 000 kWh električne energije.

Energetska vrednost peleta je velika, oko 18 000 MJ/t, dok je iskorišćenost energije oko 98%, a kod uglja i drveta iskorišćenost energije se kreće do 75%.

Za grejanje bukovim peletom nije neophodno imati klasičan odžak, jer nije potreban “cug”, dim može da ide kroz običnu cev.

Velika ekonmoska isplativost peleta ogleda se u činjenici da je cena peleta dva do šest puta niža u odnosu na osale vrste goriva.

U preduzeću Metalelektro Beograd vršimo prodaju 100 % bukovog peleta. Pelet možete kupiti u dva različita pakovanja u vrećama od 15 kg i džambo vrećama od 1 t.

 • Cena džaka peleta Spacva od 15 kg iznosi            RSD (HRAST)
 • Pelet Spacva                  1 tona iznosi-                     RSD (HRAST)
 • Pelet Sparrow                1 tona iznosi -                    RSD (HRAST)
 • Pelet Bio Energy Point 1 tona iznosi -                    RSD (BUKVA)
 • Pelet Crown Forest       1 tona iznosi -                    RSD (BUKVA)